Protocol d’accident

En cas de que qualsevol patinador tingui una lesió produida a un entrenament o competició al club haurà de seguir els següents passos tenint en compte que per a Federats a la Federació Catalana i Consell Esportiu del Maresme hauran de consultar prèviament al carnet virtual de la APP del club el número de llicència del seu fill/a.

Després haurà omplir i imprimir un d’aquests documents segons sigui el cas:

Si és esportista federada a la Federació Catalana de Patinatge haurà d’omplir i imprimir el següent comunicat d’accident i seguir les instruccions que posa al mateix document “Comunicat Mútua Federació Catalana”

Si és esportista del Consell Esportiu del Maresme

  • Dirigir-se a un centre assistencial concertat per accidents esportius d’ASISA i anomenar la pòlissa número 900404 de ASiSA.
    • CQM carrer Lepant
    • Rehastet del camí de la Geganta
    • Hospital de Mataró
  • Si teniu un dubte amb el  procediment a seguir o amb el centre d’assistència podeu trucar al tèlefon 919912440 (24 hores)
  • Un cop tingui l’informe mèdic d’assistència s’haurà d’enviar una còpia al telèfon del club 633363142.

Si és esportista d’ADULTS MÀSTERS haurà d’omplir i imprimir el següent comunicat d’accident i seguir les instruccions que posa al mateix document “Comunicat Adults Màster”

Cada comunicat conté un número de telèfon on haureu de trucar per concertar la visita al centre mèdic. Per últim, haureu de fer una foto del comunicat omplert i enviar-la per whatsapp al telèfon del club 633364142.

(*) L’ús de la mútua esportiva és únicament per a accidents produïts a competicions i entrenaments causats per la pràctica esportiva al club. Qualsevol altre situació haureu de fer servir els mecanismes habituals del sistema públic de Salut.